Kategorie
Gdzie kolportujemy?

Głowno

Jeżeli potrzebujesz kolportażu ulotek w Głownie, to zgłoś się do nas – rozwieziemy i rozniesiemy ulotki tam gdzie chcesz!

„Pierwsza wzmianka o Głownie pochodzi z łęczyckich ksiąg ziemskich, w których zrelacjonowano odbywającą się w dniu 12 września 1419 r. rozprawę sądową, w wyniku której Jakusz (Jakub) z Głowna zyskał 40 grzywien groszy na Pawle z Domaradzyna. Z pewnością Głowno istniało długo przed rokiem 1419, a wniosek ten wysnuto w oparciu o analizę stosunków dziesięcinnych.” *

  • treści oparte są na fragmentach wydanej w roku 2010 Monografii Historycznej Głowna pt. „Głowno. Dzieje Miasta” autorstwa zespołu historyków z łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego pod redakcją Marii Nartonowicz-Kot. https://www.glowno.pl/4828,historia